ที่อยู่ เลขที่ 1047/2 ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ. เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. +66 (0) 53-717-952, +66 (0) 62-530-7530 Fax +66 (0) 53-712-364
Line ID : Baanbuahomestay  Email : baanbuahomestay@gmail.com  Facebook : Baanbuahomestay

Copyright © 2010 baanbuahomestay.com All Right Reserved.


Baan Bua Homestay Chiang Rai : Boutique Guest House


ที่อยู่ เลขที่ 1047/2 ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ. เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. +66 (0) 53-717-952, +66 (0) 85-622-9683 Fax +66 (0) 53-712-364
Email : baanbuahomestay@gmail.com  Facebook : Baanbuahomestay

Copyright © 2010 baanbuahomestay.com All Right Reserved.